Niedziele i uroczystości:
6.30,
8.00,
9.30
11.00 (dla dzieci) 
12.30 (Suma parafialna)
18.00 (dla młodzieży)
19.30 (od 1 maja do 20 września).

Dni powszednie:
6.30, 7.30, 18.00.

Kancelaria parafialna jest otwarta

we wtorki i czwartki 
09.00 - 11.00 oraz 16.30 - 18.30

w soboty 
09.00 - 11.00
.

 

Ks. Proboszcz przyjmuje 
we wtorki popołudniu

Adres:
Dworska 2
80-511 Gdańsk-Brzeźno
tel. (+58) 522 16 79

e-mail: antonizpadwybrzezno@gmail.com

Numer konta:
59 8335 0003 0200 4005 2000 0010

Litania do św. Antoniego


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,

Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, proroku swoich czasów,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, pociecho strapionych,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, napełniony miłością Bożą,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłośniku pokory,

Święty Antoni, krysztale czystości,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, przedziwny w mądrości,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, święty całego świata,

 

Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami.

Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach,

Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami,

Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem, razem z Nim mogli żyć na wieki,

Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście,

Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył całej prawdy,

Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,

Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,

Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

W. Módl się za nami, święty Antoni.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 


Zdjęcia

Odpust parafialny 2024

Integracja chórzystów

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
197 0.072854995727539